Nasza Oferta


WAŻNIEJSZE REALIZACJE W OSTATNICH LATACH 


HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A.
Budowa głębokowodnego kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków Dębogórze
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Budowa sieci i węzła wodociągowego w rejonie ulicy Sobieskiego w Gdańsku wraz z zabudową regulatora dopływu wody do zbiorników
ELEKTROBUDOWA S.A., Gdańsk
Budowa, montaż i uruchomienie szaf automatyki z przetwornicami częstotliwości Danfoss oraz filtrami sinusoidalnymi do napędu mieszadeł, pomp i dozowników wapna dla Lotos S.A.
Urząd Miasta Helu
Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych P3 Port Wojenny Hel
Przebudowa czynnej przepompowni, roboty technologiczne, roboty elektroenergetyczne i AKPiA
Korporacja Budowlana DORACO, Gdańsk
Rozbudowa oczyszczalni "Gdańsk-Wschód" - technologia (modernizacja przepompowni "Zaspa Główna", projekt, montaż i uruchomienie rozdzielnic AKPiA z przetwornicami częstotliwości Danfoss, wizualizacja procesów technologicznych
P.W. ELGRUNT, Gdynia
Budowa wewnętrznego układu drogowego Parku Przemysłowo-Technologicznego "Maszynowa" w Gdańsku - dostawa 4 przepompowni ścieków z komorami pomiarowymi oraz 2 przepompowni wód opadowych, szaf AKPiA z systemem teletransmisji GSM/GPRS
Korporacja Budowlana DORACO, Gdańsk
Przepompownia ścieków przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni wraz z budową kolektorów tłocznych i grawitacyjnych - wykonanie kompletnej technologii przepompowni ścieków
P.W. ELGRUNT, Gdynia
Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej - przeniesienie komory pomiarowej K-80
GPEC, Gdańsk
Roboty modernizacyjne w Stacji Podnoszenia Ciśnienia w Gdańsku Niedźwiednik - projekt, budowa i montaż rozdzielnic AKPiA z przetwornicami częstotliwości Danfoss, dostawa oprogramowania i uruchomienie przetwornic częstotliwosci Danfoss w SPC Gdańsk, ul. Kartuska, w Stacji Podnoszenia Ciśnienia w Gdańsku przy ul. Wileńskiej
Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji , Kartuzy
Wykonanie systemu sterowania i wizualizacji przepompowni ścieków na terenie Kartuz w oparciu o Citect SCADA dla 1500 punktów I/O
ELTOR, Tczew
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice
KORPOS, Kartuzy
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Chmielno i rozbudowa sieci kanalizacyjnej we wsi Cieszenie
BUDIMEX DROMEX S.A., Warszawa
Dostawa, montaż i uruchomienie 34 przepompowni ścieków w ramach realizacji kontraktu "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Krynicy Morskiej wraz z budową kanalizacji na Mierzei Wiślanej PL 0015"
Biatel, Warszawa
Budowa Stacji Uzdatniania Wody - Dolina Radości w Gdańsku
KORPOS, Kartuzy
Budowa zbiornika wody Kiełpino wraz z przebudową przepompowni Migowo i budową magistrali łączącej Kiełpino z Gdańskim Systemem Wodociągowym w ramach Kontraktu 9.1 Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WIK", Pruszcz Gdański
Budowa przepompowni wód opadowych "Przemysłowa" dla kanalizacji deszczowej w Pruszczu Gdańskim - budowa układów automatyki, budowa zbiornika i armatury oraz dostawa i montaż pomp 30kW firmy Grundfos
ELTOR S.A., Tczew
Budowa kolektorów grawitacyjnych z przebudową centralnej przepompowni "Zalewo" - modernizacja układu hydraulicznego, dostawa i montaż pomp oraz całkowicie nowego układu sterowania i nadzoru w istniejacej przepompowni ścieków "Zalewo" dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Zalewo
P.W. "WOD-KAN-GRZENKOWICZ", Kartuzy
Projekt, dostawa, montaż, uruchomienie przepompowni ścieków w Kościerzynie - "Zachód" oraz "Wschód" - wraz z rozszerzeniem wizualizacji na oczyszczalni ścieków "Kościerzyna"
MPI KOS-EKO, Kościerzyna
Modernizacja czynnej pompowni II stopnia na stacji wodociągowej w Kościerzynie pracującej w układzie 4-pompowym o wydajności 500m3/h