Nasza Oferta

Przepompownie ścieków

OPIS BUDOWY

Prefabrykowane przepompownie ścieków firmy TECHMEX Sp. z o.o. są  wykonywane dla jednej lub kilku  pomp z wirnikiem otwartym, zamkniętym  wirnikiem  kanałowym  lub ich wersjami rozwojowymi  o wydatkach od  0,5 ltr/sek. do 250 ltr/sek.  i wysokościach  podnoszenia od 1 do 60 m. W specjalnych przypadkach lub na  życzenie Klienta możliwe  jest  zastosowanie w przepompowniach pomp z zamontowanym urządzeniem rozdrabniającym lub tnącym. 

W przepompowniach  wyposażonych  w  dwie lub więcej  bliźniacze  pompy, każda z nich może być pompą rezerwową lub dodatkową z zapewnieniem  przemienności załączania w każdym cyklu pracy. Taki system nie tylko zapewnia większe bezpieczeństwo eksploatacyjne, lecz  także  polepsza  wskaźniki  efektywności  ekonomicznej. Przeglądy pomp mogą odbywać  się bez konieczności wyłączenia przepompowni z eksploatacji, a naprzemienna  praca  zwiększa  ich  żywotność.

Zalety  prefabrykowanych przepompowni wyposażonych w zatapialne  pompy :  

 • niższe koszty inwestycyjne i łatwiejsze projektowanie
 • wyeliminowanie  suchych  komór  studni  z  pomostami,  komunikacją  i  urządzeniami  peryferyjnymi 
 • wyeliminowanie  rurociągów  ssących  i  zasuw,  zredukowanie  niebezpieczeństwa  kawitacji 
 • wyeliminowanie  pomp  z  długimi  wałami  napędowymi,  zespołami  łożysk  i  skomplikowanymi  systemami  chłodzenia
 • niższe  koszty  eksploatacyjne  pomp  i  przepompowni
 • większa  żywotność  zespołów  napędowych  i  ułożyskowania  pomp,  poprzez  efektywny  system chłodzenia
 • niestosowanie  wyodrębnionego  systemu  smarowania  łożysk
 • brak  konieczności  stosowania  pomieszczeń  dla  zespołów  napędowych  pomp
 • bardzo  cicha  praca  pomp  zatopionych  w  pompowanym  medium
 • bardzo  łatwa  instalacja  i  obsługa  pomp
 • dopuszczalne  znaczne  głębokości  zatopienia  pomp
 • możliwość  wyeliminowania  kosztownej  nadbudowy  przepompowni

Kabiny  sterowniczo-obsługowe  stosowane  są  wariantowo, tylko  na  specjalne  życzenie  Klienta. Wymiary  kabiny  w  planie  2,50 m x 2,50 m.  Wysokość  kabiny  2,50 - 3,00 m. Możliwe jest wydzielenie dodatkowego pomieszczenia  z przeznaczeniem na agregat prądotwórczy. Przepompownie wyposażone są w pokrywę  wykonaną z materiału studni  lub w obudowę żelbetową z włazami  ze  stali nierdzewnej. Dobór wielkości  przepompowni, rodzaju  i  parametrów  hydraulicznych  pomp  oraz średnic orurowania i  rurociągu  tłocznego może być realizowany przez naszą firmę. Konieczne  jedynie jest podanie przez Klienta podstawowych danych technicznych  układu  

ZBIORNIKI PRZEPOMPOWNI

Studnie  przepompowni  ścieków firmy TECHMEX Sp. z o.o. wykonywane są w następujących technologiach uwarunkowanych oczekiwaniem Inwestora oraz możliwościami technicznymi: 

 • polimerobeton
 • beton B45
 • PE/PEHD
 • zamówienia indywidualne

W płaszczu studni wmontowane są szczelne przejścia dla podłączenia kolektorów grawitacyjnych, rurociągu tłocznego, przepustow kablowych oraz wentylacji. Pokrywy włazów wykonane są ze stali nierdzewnej i mogą być zaopatrzone w kratę bezpieczeństwa. Na  życzenie klienta montujemy drabinę składany pomost oraz uchwyty zejściowe.

POMPY

W  prefabrykowanych  przepompowniach  ścieków naszej firmy stosowane są pompy zatapialne renomowanych producentów:  XYLEM (FLYGT), GRUNDFOS, KSB, SULZER (ABS), LFP oraz innych w/g życzenia Zamawiającego. Są to:

 • pompy przeznaczone do instalacji  stacjonarnej na poziomie mokrym z  prowadnicami i stopą  sprzęgającą  do automatycznego łączenia pompy  z  rurą  tłoczną,  wyposażone w wirnik otwarty z urządzeniem rozdrabniającym części stale na  wlocie
 • pompy przeznaczone do instalacji stacjonarnej na poziomie mokrym z prowadnicami i stopą sprzęgającą  do  automatycznego  łączenia pompy z rurą  tłoczną,  wyposażone w zamknięty wirnik kanałowy pracujący w obudowie. Pompy takie znakomicie nadają się do  ścieków  zawierających duże części stałe, charakteryzują się największą z dostępnych rozwiązań sprawnością hydrauliczną. Wielkość i kształt  kanału ograniczają do minimum możliwość zatykania się  pompy
 • pompy przeznaczone do instalacji  stacjonarnej  na  poziomie mokrym z prowadnicami i stopą sprzęgającą do automatycznego łączenia  pompy  z  rurą  tłoczną,  wyposażone w otwarty wirnik krętny pracujący w obudowie. Przekrój strumienia w pompie jest prawie tak duży  jak otwór  wlotowy, dlatego  też  pompy  te  nadają  się do pompowania cieczy o własnościach ścierających, o dużej lepkości i zawartości dużych zanieczyszczeń stałych.  
 • pompy przeznaczone do instalacji stacjonarnej na poziomie mokrym z prowadnicami i stopą sprzęgającą do automatycznego  łączenia  pompy  z  rurą  tłoczną,  wyposażone  w  wirnik  otwarty  pracujący  w  obudowie  oraz  w  płytę  tnącą  współpracującą  z  wirnikiem. Pompy  te  nadają  się  szczególnie  do  pompowania  cieczy o dużej lepkości i zawartości  długich zanieczyszczeń  włóknistych.  
 • pompy będące wersjami rozwojowymi  pomp z wirnikiem zamkniętym lub otwartym łączące w sobie zalety obu rozwiązań tj. wysoką sprawność hydrauliczną z odpornością na zatykanie. 
ARMATURA. ORUROWANIE

Orurowanie prefabrykowanych przepompowni ścieków TECHMEX Sp z o.o. wykonywane jest w zależności od rodzaju i wielkości przepompowni w dwóch wariantach materiałowych:  

 •     z  rur  z  kopolimeru  polipropylenowego PPCR, zgrzewanych i łączonych na gwint, o średnicach nominalnych od 42 do 65 mm.  
 •     z  rur  ze  stali  kwasoodpornej  H18,  łączonych kołnierzowo, na gwint lub złączami typu TEEKAY, o średnicach  nominalnych od DN15 do DN800  

Standardowo nasze przepompownie ścieków wyposażone są w wysokiej jakości armaturę odcinająco zaporową. Zasuwy klinowe, zasuwy nożowe, zawory zwrotne kulowe lub klapowe takich firm jak DANFOSS, SOCLA, JAFAR, SZUSTER, TYCO, TIS o  średnicach  nominalnych DN40 do DN600 i ciśnieniu maksymalnym 16 barów. Dodatkowo, według ustaleń indywidualnych z Klientem bądź w zależności od projektu montujemy dodatkową armature ułatwiającą eksploatację przepompowni (m.min. ciśnieniomierze DANFOSS, przepływomierze elektromagnetyczne SIEMENS, napędy elektryczne do zasuw AUMA)

AUTOMATYKA

Prefabrykowane przepompownie ścieków "TECHMEX" wyposażone są w rozdzielnicę zasilająco-sterującą z możliwością montażu w pomieszczeniu lub na zewnątrz. Rozdzielnica przeznaczona jest do zasilania i sterowania pracą jednej lub kilku pomp za pomocą sterownika PLC. Przy sterowaniu kilkoma pompami aparatura zasilająco-sterująca zapewnia ich przemienną pracę. Do określania poziomów oddzielnego załączania oraz wyłączania pomp wykorzystywana jest sonda hydrostatyczna. W przypadku awarii sondy lub sterownika rezerwowe wyłączniki pływakowe przejmują sterowanie układem. 

Rozdzielnice zasilająco sterujące naszej produkcji standardowo wyposażone są w:      

 •     przystosowanie do zasilania jednym kablem 3x380 V;      
 •     wyłącznik główny;     
 •     zabezpieczenia zwarciowe;      
 •     przekaźnik kontroli napięcia zasilającego;      
 •     zabezpieczenia termiczne;      
 •     przełącznik rodzaju  pracy Ręka - Auto     
 •     beznapięciowe  styki  zintegrowanego  alarmu;  
 •     przekaźnik  różnicowo-prądowy obwodów pomocniczych;      
 •     licznik godzin pracy pomp;      
 •     licznik załączeń pomp;      
 •     sygnalizator świetlno-dźwiękowy;      
 •     urządzenia łagodnego rozruchu/zatrzymania dla pomp o większej mocy z kontrolą nad i podprądową;  

Proponujemy również:      

 •     systemy zdalnego nadzoru i zarządzania obiektem w oparciu o sieć radiową lub przewodową;
 •     urządzenie wysyłające alarmowe komunikaty tekstowe w formie wiadomości SMS GSM.
KABINY STEROWNICZE

Kabina sterowniczo-obsługowa prefabrykowanych przepompowni ścieków  "TECHMEX" wykonywana jest z :  

 • płyt warstwowych umieszczonych na samonośnym szkielecie z kształtowników stalowych - elementy stalowe konstrukcji zabezpieczone  są przeciwkorozyjnie. Stosujemy drzwi antywłamaniowe HORMAN;  
 • tradycyjnego muru gazobetonowego  docieplonego styropianem, dach na konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką, elewacja  tynk mineralny, ściany wewnętrzne płyta gipsowa wykończone glazurą i terakotą, drzwi antywłamaniowe HORMAN;

Kabina posadowiona  jest  na płycie  betonowej  dozbrojonej, prefabrykowanej lub wylewanej  na „mokro.”  W płycie zamontowane są  klapy wykonane ze stali nierdzewnej, umożliwiające montaż i demontaż pomp. W konstrukcji płyty przewidziano przepusty dla kabli zasilająco-sterowniczych oraz rurociągów technologicznych. W zależności od sposobu rozwiązania przepompowni, przewidziano możliwość wyprowadzenia ponad płytę rurociągów tłocznych z armaturą. Bryła kabiny może być wykonana wg projektu uwzględniającego życzenia Zamawiającego.  
Wykaz wyposażenia kabiny:      
Standardowe:  

 •     rozdzielnica n/n;  
 •     instalacja oświetleniowa 230V;  
 •     wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;  
 •     szyna dla wciągnika łańcuchowego.  

Dodatkowe:  

 •     wewnętrzna instalacja wodociągowa;  
 •     umywalka; 
 •     przepływowy podgrzewacz wody;  
 •     zawór czerpalny ze złączką do węża;  
 •     elektryczna instalacja grzewcza z termostatem.