Nasza Oferta

WAŻNIEJSZE REALIZACJE W OSTATNICH LATACH 

2020

PEWIK Gdynia Sp. z o.o.

Dostawa i montaż przepływomierzy na 25. przepompowniach ścieków w ramach „Optymalizacji i rozbudowy systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków”

2019

INSTAL Warszawa S.A.

Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla modernizacji części technologicznej i przebudowy systemu odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w Tczewie

2019

INSTAL Warszawa S.A.

Wykonanie zasilania hali, rozdzielnicy 0,4kV, instalacji oświetleniowej, zasilania systemu zabezpieczającego przed zamarzaniem, zasilania układu oczyszczania powietrza, instalacja systemu sygnalizacji pożąru, instalacja odgromowa na terenie Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie

2018

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Montaż reduktora ciśnienia DN300 oraz przepływomierza elektromagnetycznego DN250 w komorze zasuw w zbiorniku wody Kiełpino w Gdańsku

2017

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Dostawy przetwornic częstotliwości Danfoss w ramach „Budowy sieci ciepłowniczej łączącej dzielnice Jasień, Matarnia, Kokoszki z Miejską Siecią Ciepłowniczą”

2018

Saur Neptun Gdańsk S.A.

Remont napędów elektrycznych głównych zespołów pompowych w przepompowni ścieków „Bogatka” w Gdańsku - dostawa, montaż, uruchomienie 6 przetwornic częstotliwości VLT AquaDrive po 450kW

2017

Saur Neptun Gdańsk S.A.

Remont koryt kablowych na reaktorach oraz hydrolizerze na terenie Oczyszczalni Ścieków „Wschód” w Gdańsku

2017

Saur Neptun Gdańsk S.A.

Remont układu pomiaru przepływu ścieków w przepompowniach ścieków „Zaspa D” i „Czereśniowa” w Gdańsku

2017

Saur Neptun Gdańsk S.A.

Remont rozdzielni elektrycznej w Stacji Uzdatniania Wody „Straszyn” i rozdzielnic elektrycznych układu zasilania i sterowania pracą pomp ściekowych w przepompowni ścieków „Olszynka Modra 1” w Gdańsku

2017

Saur Neptun Gdańsk S.A.

Remont układu SZR, zasilania elektromagnetycznego i sterowania pracą pomp wody w hydroforni wody „Niedźwiednik” w Gdańsku

2017

Saur Neptun Gdańsk S.A.

Remont odwodnienia i montaż zasuwy DN 300 w komorze zasuw na Magistrali Straszyńskiej w Gdańsku

2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Modernizacja systemu automatyki w Elektrowni Wodnej „Mylof” w Rytlu

2017

Spółka Wodno-Ściekowa „Swarzewo”

Dostawa i montaż agregatu ppompowego w wersji niezatapialnej, jednostopniowego, poziomego z wirnikiem dwukanałowym i szafą sterującą pracą agregatu w pompowni ścieków w Pucku

2016

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Dostawa oraz montaż przepływomierza elektromagnetycznego DN250 na przewodzie odpływowym ze Zbiornika Wody „Kazimierz” w celu opomiarowania rozbioru wody na Wyspę Sobieszewską

2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o.

Zaprojektowanie i modernizacja przepompowni ścieków „PS2 Kasprowicza Nowa” w Pruszczu Gdańskim

2016

Obrascon Huarte Lain S.A.

Kompleksowe wykonanie technologii i sterowania przepompowni wód deszczowych w budynkach technicznych Ku Ujściu oraz Marynarki Polskiej w ramach „Połączenia Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego`

2016

Saur Neptun Gdańsk S.A.

Remont węzła zasuw w komorze zbiornika wody na ujęciu wody „Straszyn” polegający na demontażu zasuw z napędami DN1000, DN1200, DN1400 i montażu przepustnic kołnierzowych DN800 z napędami wraz z pracami towarzyszącymi

2015

Przedsiębiorstwo Budowlane „Kokoszki” S.A.

Budowa wieżowego Zbiornika Wody „Kazimierz” wraz z infrastrukturą w ramach „Budowy sieci wodociągowej w celu włączenia Wyspy Sobieszewskiej

2015

Energa Wytwarzanie S.A.

Wykonanie monitoringu pracy i zdalnego sterowania czyszczarką krat na zamku wodnym w Bielkowie

2015

Skanska S.A.

Kompleksowe wykonanie przepompowni melioracyjnej w ramach „Przebudowy Stacji Pomp Lędowo”

2010

Hydrobudowa Gdańsk S.A.

Budowa głębokowodnego kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków Dębogórze

2012

Urząd Miasta Helu

Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych P3 Port Wojenny Hel
Przebudowa czynnej przepompowni, roboty technologiczne, roboty elektroenergetyczne i AKPiA

2011

Elektrobudowa S.A.

Budowa, montaż i uruchomienie szaf automatyki z przetwornicami częstotliwości Danfoss oraz filtrami sinusoidalnymi do napędu mieszadeł, pomp i dozowników wapna dla Lotos S.A.

2010

Korporacja Budowlana DORACO

Rozbudowa oczyszczalni "Gdańsk-Wschód" - technologia (modernizacja przepompowni "Zaspa Główna", projekt, montaż i uruchomienie rozdzielnic AKPiA z przetwornicami częstotliwości Danfoss, wizualizacja procesów technologicznych